قوانین و مقررات

کاربران موظف به رعایت قوانین زیر می باشند و در صورت پیروی نکردن از قوانین تبلیغ یا اکانت آن ها با تذکر قبلی مسدود می گردد

 

قوانین مخصوص کسب درآمد :

1- کاربران نباید لینک با محتوای پورن و خلاف شئونات اسلامی را کوتاه کنند

2-  نباید بصورت رباتیک و اسپم کلیک کننده جذب نمایند

3- نباید لینک های کوتاه شده را در کانال های مبتذل و غیر قانونی قرار دهند

 

 

قوانین مخصوص تبلیغ دهندگان :

1- هر گونه تبلیغ سایت هایی که فعالیتشان خلاف قوانین کشور ایران است پذیرفته نمی شود

2- به دلیل متغییر بودن بازدید های روزانه در صورت کم بودن دوره ای و موقت بازدید ها کاربر نباید اعتراض نباید