پشتیبانی آنلاین
قوانین

 

قوانین و ضوابط سایت :

* وان تو تری با ترویج خشونت کاملا مخالف است

* وان تو تری با هرگونه مطالب در زمینه پورن مخالف می باشد

* وان تو تری با هرگونه سایت های اسپم و فیک کاملا مخالف است

* وان تو تری با هرگونه کلیک جعلی و هر گونه دور زدن سیستم شمارش مخالف است

* وان تو تری با سایت هایی که ضدیت با ایران و اسلام دارند کاملا مخالف است

 

این بدان معناست که در صورت مشاهده این موارد ما اکانت کاربر را برای همیشه مسدود میکنیم