تمــاس با ما
لینک عمومی و خصوصی کانال چیست؟

برای عمومی یا خصوصی کردن لینک کانال تلگرام خود باید مراحل زیر را انجام دهید :

 

1- بر روی کانال خود کلیک کنید

2- بر روی چرخ دنده مانند تصویر زیر کلیک کنید

3- سپس بر روی channel info کلیک کنید

4- پس از آن با انتخاب public channel لینک کانال شما عمومی میشود و با انتخاب private channel لینک کانال شما بصورت خصوصی در می آید